Mapa serwisu      

ZAPYTANIE OFERTOWE 02.02.2010r.

Szanowni Państwo,


Zwracamy  się  do  Państwa  z   prośbą    o    przedstawienie   oferty  cenowej    na  organizację logistyczną misji   gospodarczych realizowanych w ramach projektu  unijnego dla firmy Brittani Network Group sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 Promocja Gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty inwestycyjne.

Poniżej przedstawimy opis planowanych misji gospodarczych wraz z informacją odnośnie ilości uczestników oraz wstępnie zaplanowanej trasy przejazdów :

A) Misja gospodarcza Bruksela – podczas planowanej misji gospodarczej w zakres  spotkań zaliczyć należy spotkanie z Walońską Agencją Eksportu AWEX, FEB – Federacją Przedsiębiorstw Belgijskich, spotkanie w Belgijskiej Federacji Izb Przemysłowo Handlowych, Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli.
Termin realizacji misji kwiecień 2010, czas 3 dni. W misji gospodarczej planowany jest udział 2 osób po stronie polskiej. Przy organizacji misji gospodarczej prosimy o uwzględnienie przelotu na trasie Rzeszów – Bruksela – Rzeszów, koszty noclegu, lunch, kolacja dla uczestników misji, przejazdy komunikacją miejską.

B) Misja gospodarcza Berlin – misja obejmuje spotkania ze stowarzyszeniem lotniczym Brandenburgii BBAA, spotkania b2b z 5 przedsiębiorstwami branży lotniczej oraz 5 poddostawcami branży lotniczej. Termin realizacji misji kwiecień 2010, czas 3 dni. W misji gospodarczej planowany jest udział 2 osób po stronie polskiej. W organizacji logistycznej misji prosimy o uwzględnienie przelotu na trasie Rzeszów – Berlin – Rzeszów, noclegów dla 2 osób, organizacji lunchów i kolacji dla uczestników misji oraz wynajmu samochodu na czas trwania misji gospodarczej.

C) Misja gospodarcza Dresdno, Chemnitz – misja gospodarcza obejmuje spotkania ze stowarzyszeniem AMZ Saxony Automotive Supplier Network, Izbą przemysłowo handlową IHK w Chemnitz oraz Dresdnie, aranżacja 3 spotkań z branżą przemysłu samochodowego.
Planowany termin realizacji misji kwiecień 2010, czas trwania 2 dni.
W misji gospodarczej planowany jest udział 2 osób po stronie polskiej. Przy organizacji logistycznej misji prosimy o uwzględnienie przelotu na trasie Rzeszów – Dresdno – Rzeszów lub inna kombinacja połączeń, wynajem samochodu na czas trwania misji, koszty noclegu dla 2 osób, organizacja lunchów oraz kolacji dla uczestników misji.

D) Misja gospodarcza Monachium –  misja gospodarcza obejmuje spotkania z firmą BMW i MAN , umówienie 4 spotkań z firmami branży lotniczej, udział firmy w Europa Forum Bayern 2010, aranżacja spotkań z wybranymi uczestnikami forum.
Planowany termin realizacji maj 2010, czas trwania 4 dni. W misji gospodarczej planowany jest udział 2 osób po stronie polskiej. Przy organizacji logistycznej misji gospodarczej uwzględnić należy koszt przelotu na trasie Rzeszów – Monachium – Rzeszów, koszt noclegu, wynajem samochodu, organizacja lunchów i kolacji dla uczestników misji.

E) Misja gospodarcza Lwów – podczas misji gospodarczej planowane jest spotkanie z Konsulatem RP we Lwowie, spotkanie z kancelarią prawniczą współpracującą na płaszczyźnie współpracy polsko – ukraińskiej, organizacja spotkań b2b z przedsiębiorstwami branży spożywczej oraz produkcyjnej.
Planowany termin realizacji czerwiec 2010, czas trwania 3 dni. W misji gospodarczej planowany jest udział 2 osób po stronie polskiej. Wynajem samochodu dla uczestników misji gospodarczej, noclegi dla uczestników misji, organizacja kolacji i lunchów dla uczestników misji gospodarczej.

F) Misja gospodarcza w Farnborough – Misja gospodarcza obejmuje udział w targach lotniczych powiązany ze spotkaniami b2b.
Planowany termin realizacji lipiec 2010, czas trwania 4 dni. W misji gospodarczej planowany jest udział 2 osób po stronie polskiej. Przy organizacji misji gospodarczej proszę uwzględnić koszty przelotu na trasie Rzeszów – Farnborough – Rzeszów, wynajem samochodu, koszty zakwaterowania, organizacja lunchów i kolacji podczas trwania misji.

G) Polsko – szwedzko – ukraińska misja gospodarcza w Sztokholmie wyjazdu około 20 przedsiębiorstw branży produkcyjnej oraz budowlanej do Sztokholmu, organizacja spotkań b2b z firmami szwedzkimi.
Planowany termin realizacji wrzesień 2010, czas trwania 3 dni. Organizacja wyjazdu pracowników organizatora misji gospodarczej – 5 osób, zakwaterowanie, katering na czas trwania misji dla 50 osób, wynajem autobusu dla uczestników misji, fotograf, tłumaczenia symultaniczne.

H) Misja gospodarcza Hannover, Berlin, Norynbergia, Ulm, Stuttgard, Mannheim – obejmuje spotkania z IHK w wyszczególnionych miastach, organizacja po 2-3 spotkań b2b z firmami branży lotniczej, samochodowej, spożywczej.
Czas trwania misji 5 dni, planowany termin realizacji październik 2010. W misji gospodarczej planowany jest udział 2 osób po stronie polskiej. Proszę zaplanować przeloty pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami, koszty noclegów, wynajem samochodu, organizacja lunchów i kolacji

I) Misja gospodarcza Duesseldorf – obejmuje  spotkania z IHK, udział w targach farmaceutycznych,  umówienie 15 spotkań z wybranymi przedsiębiorstwami.
W misji gospodarczej planowany jest udział 2 osób po stronie polskiej. Proszę zaplanować przeloty na trasie Rzeszów – Duesseldorf- Rzeszów, wynajem samochodu, noclegi, lunch i kolacja dla uczestników, bilety wstępu na targi.
 

Poniżej przedstawiamy kryteria oceny oferty :

1. Cena netto 40%
2. Kompleksowość usługi 30%
3. Termin realizacji 30%
  Suma

100%

Termin składania ofert upływa 14.02.2010.


Z góry dziękujemy

Susanna Brittani
Prezes Zarządu
 

Pliki do pobrania
Copyright © 2010 Brittani Network Group. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Kiwi Media