Mapa serwisu      

ZAPYTANIE OFERTOWE 02.02.2010r.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na organizację misji gospodarczych realizowanych w ramach projektu unijnego dla firmy Brittani Network Group sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 Promocja Gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty inwestycyjne.

Poniżej przedstawimy opis planowanych misji gospodarczych z ukierunkowaniem na przedsiębiorstwa oraz instytucje, z którymi firma podczas organizowanych misji chciałaby nawiązać relacje :

A) Misja gospodarcza Bruksela – w zakres organizowanych spotkań zaliczyć należy spotkanie z Walońską Agencją Eksportu AWEX, FEB – Federacją Przedsiębiorstw Belgijskich, spotkanie w Belgijskiej Federacji Izb Przemysłowo Handlowych, Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli. Termin realizacji misji kwiecień 2010, czas 3 dni.

B) Misja gospodarcza Berlin – aranżacja spotkania ze stowarzyszeniem lotniczym Brandenburgii BBAA, spotkania b2b z 5 przedsiębiorstwami branży lotniczej oraz 5 poddostawcami branży lotniczej. Termin realizacji misji kwiecień 2010, czas 3 dni.

C) Misja gospodarcza Dresdno, Chemnitz – aranżacja spotkania ze stowarzyszeniem AMZ Saxony Automotive Supplier Network, Izbą przemysłowo handlową IHK w Chemnitz oraz Dresdnie, aranżacja 3 spotkań z branżą przemysłu samochodowego. Planowany termin realizacji miski kwiecień 2010, czas trwania 2 dni.

D) Misja gospodarcza Monachium – aranżacja spotkania firmą BMW i MAN , umówienie 4 spotkań z firmami branży lotniczej, udział firmy w Europa Forum Bayern 2010, aranżacja spotkań z wybranymi uczestnikami forum. Planowany termin realizacji maj 2010, czas trwania 4 dni.

E) Misja gospodarcza Lwów – aranżacja spotkania z Konsulatem RP we Lwowie, spotkanie z kancelarią prawniczą współpracującą na płaszczyźnie współpracy polsko – ukraińskiej, organizacja spotkań b2b z przedsiębiorstwami branży spożywczej oraz produkcyjnej. Planowany termin realizacji czerwiec 2010, czas trwania 3 dni.

F) Misja gospodarcza w Farnborough – organizacja 20 spotkań biznesowych typu b2b z przedsiębiorstwami branży lotniczej. Planowany termin realizacji lipiec 2010, czas trwania 4 dni.

G) Polsko – szwedzko – ukraińska misja gospodarcza w Sztokholmie – organizacja wyjazdu około 20 przedsiębiorstw branży produkcyjnej oraz budowlanej do Sztokholmu, organizacja spotkań b2b z firmami szwedzkimi, planowany termin realizacji wrzesień 2010, czas trwania 3 dni.

H ) Misja gospodarcza Hannover, Berlin, Norynbergia, Ulm, Stuttgard, Mannheim – aranżacja spotkań z IHK w wyszczególnionych miastach, organizacja po 2-3 spotkań b2b z firmami branży lotniczej, samochodowej, spożywczej. Czas trwania misji 5 dni, planowany termin realizacji październik 2010.

I) Misja gospodarcza Duesseldorf – aranżacja spotkania z IHK, udział w targach farmaceutycznych, umówienie 15 spotkań z wybranymi przedsiębiorstwami.

Poniżej przedstawiamy kryteria oceny oferty :

  Kryterium  
1. Cena netto 40%
2. Kompleksowość usługi 30%
3. Termin realizacji 30%
  Suma

100%

 

Termin składania ofert upływa 14.02.2010r.

Z góry dziękujemy

Susanna Brittani
Prezes Zarządu

 


Do pobrania: Zapytanie ofertowe w wersji elektoronicznej

 

Pliki do pobrania
Copyright © 2010 Brittani Network Group. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Kiwi Media