Mapa serwisu      

ZAPYTANIE OFERTOWE 02.02.2010r.

Szanowni Państwo,

 

Zwracamy się do Państwa z   prośbą    o    przedstawienie   oferty cenowej na materiały promocyjne przeznaczone na przekazanie podczas organizowanych  misji   gospodarczych realizowanych w ramach projektu unijnego dla firmy Brittani Network Group sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 Promocja Gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty inwestycyjne.

Poniżej przedstawimy wyszczególnienie  materiałów promocyjnych, które mają być przekazane podczas misji gospodarczych wraz z wolumenem ilościowym :

a) Foldery reklamowe firmy  w formacie A4 w języku angielskim wg. przedstawionego oraz opracowanego projektu graficznego – 210 szt.

b) Foldery reklamowe firmy w formacie A4 w języku niemieckim wg. przedstawionego oraz opracowanego projektu graficznego – 340 szt.

c) Teczki reklamowe firmy w formacie A4 w angielskiej szacie graficznej wg. przedstawionego oraz opracowanego projektu graficznego – 550 szt.

d) Torba średnia papierowa format A4 wg. opracowanego projektu – 100 szt.

e) Płyty CD wraz z opakowaniami w formie papierowej wg, opracowanego projektu wraz z prezentacją multimedialną firmy w dwóch wersjach językowych niemieckiej i angielskiej – 500 szt.

f) Memory sticks – szata graficzna wg. przygotowanego projektu.

g)
Roll – up w wersji angielskojęzycznej wg. opracowanego projektu graficznego – szt. 2

h) Plakaty promujące misję gospodarczą w Sztokholmie oraz w Fornborough wg. zaproponowanego projektu graficznego.

i) Opracowanie graficzne oraz stworzenie indywidualnych imiennych zaproszeń w formie elektronicznej dot. Misji gospodarczej w Sztokholmie – 20 szt.

j) Opracowanie graficzne oraz stworzenie indywidualnych imiennych zaproszeń w formie papierowej dot. Misji gospodarczej w Sztokholmie – 30 szt.

k) Identyfikatory na potrzeby misji gospodarczej w Sztokholmie z wydrukiem oraz smyczami do identyfikatora – szt. 30

l) Reklama na stronach internetowych dotycząca :

-    Misji gospodarczej w Brukseli
-    Misji gospodarczej w Berlinie
-    Misji gospodarczej w Dresdno oraz Chemnitz
-    Misja gospodarcza w Monachium
-    Misja gospodarcza w Lwowie
-    Misja gospodarcza w Farnborough
-    Misja gospodarcza w Sztokholmie
-    Misja gospodarcza w Hannover, Berlin, Norynbergia, Stuttgart, Monachium
-    Misja gospodarcza w Duesseldorf

Uprzejmie prosimy w przedstawianych ofertach cenowych oddzielnie wyodrębnić koszt projektów graficznych za poszczególne materiały promocyjne.


Poniżej przedstawiamy kryteria oceny oferty :

1. Cena netto 40%
2. Kompleksowość usługi 30%
3. Termin realizacji 30%
  Suma

100%Termin składania ofert upływa 14.02.2010.


Z góry dziękujemy

Susanna Brittani
Prezes Zarządu


Pliki do pobrania
Copyright © 2010 Brittani Network Group. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Kiwi Media