Mapa serwisu      

Analiza rynku

          Brittani Network Group oferuje również swoim klientom całościowe rozwiązania badania rynku, bazujące na rozległym wachlarzu metod pozyskiwania danych. Na życzenie naszego klienta tworzymy i wykonujemy ekspertyzy, ustalamy potencjały rynkowe oraz tworzymy zarówno plany marketingowe, jak i koncepcje zbytu.

Naszemu klientowi towarzyszymy od momentu pojawienia się planu związanego z nową inwestycją. Przeprowadzamy analizy związane z wyborem najlepszej lokalizacji pod nowo powstający projekt opierając się na szczegółowej analizie jego potrzeb oraz biorąc pod uwagę specyfikę produkcji, dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej, rynków zbytu.
Obok analizy rynku pod przyszłą inwestycje zajmujemy się również przeprowadzaniem badań marketingowych oraz tworzeniem strategii marketingowych. Tworząc strategie marketingowe błyskawicznie dostosowujemy się do zmieniającego się rynku. Bardzo szczegółowo skupiamy się na analizie poczynań konkurencji oraz szczegółowo badamy obszary potrzebne do stworzenia najkorzystniejszej dla klienta strategii.

W obszarze marketingu skupiamy się przede wszystkim na działaniach takich jak:

 • analiza potrzeb naszego klienta
 • opracowanie strategii marketingowej
 • dobór metod skutecznego  dotarcia do poszczególnych grup klientów
 • dobór odpowiedniego języka komunikacji do poszczególnych odbiorców
 • uwypuklenie przewag produktów/usług i korzyści, jakie oferują odbiorcom
 • merytoryczne opracowanie materiałów informacyjno-reklamowych
 • wskazanie skutecznych działań reklamowych
 • precyzyjne opracowanie niestandardowych form aktywności
 • nadzór merytoryczny nad realizacją działań marketingowych
 • analiza efektywności
 • rebranding produktów
 • repozycjonowanie  produktów
 • doradztwo merytoryczne


Obok tworzenia strategii marketingowych firma zajmuje się również tworzeniem strategii sprzedażowych. Analizując potrzeby naszego klienta poszukujemy dla niego zupełnie nowych kanałów dystrybucji dla już istniejących produktów bądź produktów całkowicie nowych, poszukujemy partnerów z udziałem których może rozszerzyć swoją dotychczasową dystrybucję i tym samym umocnić się na rynku, zajmujemy się również modyfikacją dotychczasowych strategii sprzedażowych i przystosowujemy je do nowych realiów rynkowych.

Poruszając się na płaszczyźnie sprzedażowej dążymy do tego, aby dokonać analizy rynku, sytuacji firmy, określić stosowne kanały sprzedaży, opracować właściwe strategie, nadzorujemy ich wdrażanie, określamy priorytety, pomagamy również w tworzeniu działu sprzedaży, wyborze pracowników i ich przeszkoleniu.
 

Copyright © 2010 Brittani Network Group. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Kiwi Media