Mapa serwisu      

Serwis dla inwestorów

           Brittani Network Group w trosce o swoich klientów oferuje opiekę oraz dbałość o kontrahentów w miejscu inwestycji. W celu jak największego komfortu związanego z przyjazdem inwestora firma dokonuje w imieniu inwestora rezerwacji lotów oraz organizacji transportu z lotniska do miejsca spotkań. Dokonywana jest również  rezerwacja  hoteli, najem  samochodów na  czas pobytu służbowego, planowane są lunche oraz kolacje służbowe w trakcie pobytu. Wszystkie te czynności oparte są na budżetach otrzymanych od klienta. Naszym celem jest minimalizacja kosztów podróży powstających po stronie potencjalnego inwestora.

Podczas wizyty biznesowej klient ma zapewnioną obsługę językową. Na życzenie klienta zaufana osoba występująca w roli tłumacza uczestniczy podczas wszystkich spotkań biznesowych.

Nasza firma  mając na celu dobro klienta zajmuje się planowaniem oraz organizacją spotkań biznesowych. Nasz obiekt biurowy posiada salę konferencyjną przeznaczoną na 20 osób, gdzie mogą odbywać się spotkania inwestorów z partnerami biznesowymi. Do dyspozycji klienta jest również sprzęt do prezentacji multimedialnych oraz duży bezpłatny parking. Na życzenie klienta podczas spotkań organizowany jest również catering.

Nasza firma kładzie bardzo duży nacisk na pomoc w tworzeniu kontaktów naszego klienta z potencjalnymi partnerami, miejscowymi urzędami, placówkami konsularnymi oraz przedstawicielami świata polityki. Bardzo ważną dla nas kwestią jest stworzenie jak najlepszych relacji  inwestora na rynku lokalnym oraz pomoc w jego pierwszych krokach .  Towarzyszymy firmie decydującej się na inwestycje w regionie w budowaniu relacji z władzami oraz instytucjami lokalnymi. Towarzyszymy we wszystkich rozmowach prowadzonych w powyższych instytucjach aby jak najsprawniej doprowadzić  do oczekiwanego rezultatu. Nasze działania lobbingowe obejmują również organizację spotkań biznesowych na szczeblu centralnym.

Copyright © 2010 Brittani Network Group. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Kiwi Media