Mapa serwisu      

Zarządzanie tymczasowe

          Brittani Network Group w bogatym wachlarzu swoich usług oferuje również zarządzanie tymczasowe w tworzonym przedsiębiorstwie. Podczas procesu inwestycyjnego doświadczeni menadżerowie spółki przejmują zarządzanie w spółce na stanowisku Dyrektora Zarządzającego oraz w miarę postępu rozwoju przedsiębiorstwa obejmują menadżerskie stanowiska w poszczególnych działach firmy. W kolejnych etapach postępu inwestycji przekazywane są stanowiska zarządzające kadrze operacyjnej, która sukcesywnie zatrudniana jest w nowo tworzonej firmie. W początkowym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa udostępniana jest obok interim management również kadra niższego szczebla, która zajmuje się podstawowymi czynnościami niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania firmy.

Firma obejmując zarządzanie tymczasowe w nowo powstającym przedsiębiorstwie pomaga jednocześnie w procesie rekrutacyjnym zespołu operacyjnego przedsiębiorstwa. Wraz z doświadczonym partnerem służy pomocą w procesie rekrutacyjnym całej kadry zarządzającej oraz pracowników niższego szczebla.

Dzięki swojemu doświadczeniu oraz zespołowi realizującemu  liczne projekty w dziedzinie handlu oraz marketingu firma zajmuje się zarządzaniem tymczasowym w działach marketingu oraz sprzedaży w przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, mających problemy z wyżej wymienionymi działami, z tworzeniem rynków zbytu, strategią produktową, strategią sprzedaży. Uczestniczy w procesach naprawczych do momentu przejęcia sterów przez dział marketingu funkcjonującej już firmy.
 

Copyright © 2010 Brittani Network Group. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Kiwi Media